top of page

 

 

 

        OPINIÓ PERSONAL1. Opinió de Pablo Gómez.

2. Opinió de Óscar Gurrea.

3. Opinió de Paula Murgui.

4. Opinió de Elena Granero.

5. Opinió de Mireia Fuster.

6. Opinió de Dulce Aguilar.

7. Opinió de Martín Cervera.

8. Opinió de Raúl Dolz.

9. Opinió de Estela Santamaria.

10. Opinió de Juan Martínez.

11. Opinió de Andrea Iuliana.

12. Opinió de Alicia López.

13. Opinió de Paoli Reboiro.

14. Opinió de Pepe Murgui.

15. Opinió de Toni Latorre.

16. Opinió de Mateo Palomar.

17. Opinió de Sara Trinidad.

18. Opinió de Alba Mauro.

HISTÒRIES  DEL  PARADÍS

CRÈDITS

    ADAPTACIONS TEATRALS1. Pablo i Mateo "Terror".

2. Óscar i Juan "Por".

3. Paula i Paoli "Fam".

4. Elena "Il·lusió".

5. Mireia i Dulce "Orgull".

6. Martín i Estela "Guerra".

7. Raul i Adriàn "Equilibri".

8. Andrea "Esperança".

9. Alicia "Llàgrimes".

10. Pepe "Oblit".

11. Jesús i Toni "Coratge".

12. Alba i Sara "TV".

bottom of page