top of page

En aquest projecte explicarem els treballs dels alumnes de 3rB. Consisteixen en novel·les que treballaren individualment en les quals hauran de posar la classificació de la novel·la, la seua identificació i l'opinió personal. Esperem que vos agrade.

bottom of page