En aquest projecte explicarem els treballs dels alumnes de 3rB. Consisteixen en novel·les que treballaren individualment en les quals hauran de posar la classificació de la novel·la, la seua identificació i l'opinió personal. Esperem que vos agrade.